У Центру за стручно усавршавање Чачак, 3. априла 2024. одржано је предавање за васпитаче у предшколским установама РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА. Теме предавања су биле: Развој моторичких потенцијала код деце деце предшколског узраста (досадашња истраживања и размена искустава), доц. др Јовица Пеулић, др Борко Катанић и Могућности и перспективе развоја са питањима и дискусијом. Присуствовало је 70 учесника.

Опширније