У Центру за стручно усавршавање Чачак, 6. априла 2024. реализован је акредитовани семинар Међупредметне компетенције у креативној настави. Циљ семинара је развијање међупредметних компетенција наставника и јачање професионалних и личних капацитета за њихову примену у креативној настави. Семинар су водиле Виолета Кецман, доктор наука о уметностима, Пета београдска гимназија; Јадранка Милошевић, Докторанд, Филолошки факултет; Бобан Томић, доктор политичких наука, Висока школа за комуникације у Београду. Било је 20 учесника.