У Центру за стручно усавршавање Чачак, 13. априла 2024. реализован је акредитовани семинар Дисциплина у учионици из угла васпитне функције наставе. Циљ семинара је развијање педагошких компетенција наставника и стручних сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних педагошких стратегија и техника којима се успоставља и одржава дисциплина у учионици и јача васпитна функција наставе. Аутори семинара су Александар Тадић, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Владета Милин, доктор педагогије, Филозофски факултет Универзитета у Београду. Присуствовало је 30 учесника.