У Центру за стручно усавршавање Чачак, реализован је акредитовани семинар „Значај дечије игре и материјала за игру“, 13. априла 2024. Циљ семинара је oснаживање практичара у сагледавању и разумевању значаја игре за дете као јединственог чина у коме се активирају сви потенцијали детета. Ауторka семинара је Споменка Дивљан, ПУ“Радост“, Нови Бановци и Душка Јекић, ПУ Радост, Нови Бановци. Присуствовало је 30 учесника из ПУ „Моје детињство“.