У Центру за стручно усавршавање Чачак, реализован је акредитовани семинар „ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ“, 20. априла 2024. Циљ семинара је унапређивање компетенција учесника обуке за креирање смислене педагошке документације која омогућава видљивост учења у групи, подстиче рефлексију, комуникацију и сарадњу са породицом и доприноси развијању програма. Аутори програма су Јелена Крсмановић, дипл.педагог, за управљања пројектима , ПУ „Др Сима Милошевић“ и Гордана Ђорђевић, дипломирани педагог, спец.управљања прој, ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун. Присуствовали су васпитачи из ПУ „Радост“.