Стручни скуп „Спровођење васпитних и васпитно-дисциплинских мера“, одржан 23. априла 2024. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Скуп је отворила директорка ЦСУ Чачак Тања Аћимовић. Скуп даје одговоре на на следећа питања: Коме je стручни скуп намењен – Наставницима, одељењским старешинама, стручним сарадницима, директорима, секретарима. Шта ћете сазнати на стручном скупу- Ко су ученици који крше правила школе, зашто то чине и како им помоћи. Како оцењивати владање у светлу нових правилника и законских решења. На који начин разјаснити и решити нејасноће у примени правилника о оцењивању. Каква је улога наставника, одељењског старшине, директора, секретара у школи у вези са новим обавезама. Како све бележити у ЕС дневник. Да ли неко има исте проблеме као и ја, како их решава, колегијална размена. Ауторке семинара су Марија Вуловић, школски психолог-педагог, педагошки саветник, ОШ „Вук Караџић“ Чачак и Гордана Поповић Божанић,школски педагог, педагошки саветник, Економска школа Чачак.