20. априла 2024. У организацији Центра за стручно усавршавање Чачак, реализован је акредитовани семинар „Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња “, у Школи заосновно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу. Реализатори и аутори семинара су Милорад Дашић, магистар филолошких наука , Девета гимназија, Нови Београд и Ненад Гугл, Мастер филолошких наука, Трећа гимназија, Врачар.