14. маја 2024. у ЦСУ Чачак, одржано је предавање је намењено стручним сарадницима, одељенским старешинама и члановима тимова за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Ова активност је реализована у оквиру Годишњег плана рада Школске управе Чачак. Реализатори предавања: Марија Вуловић и Сања Ранковић Илић саветници-спољни сарадници за област превенције насиља Школске управе Чачак.