У суботу, 25. маја 2024. у Центру за стручно усавршавање Чачак, реализован је семинар „ОРГАНИЗОВАН И ЕФИКАСАН НАСТАВНИК У ХИБРИДНОМ МОДЕЛУ НАСТАВЕ“. Циљ семинара је унапређивање компетенција наставника за успешно планирање и реализацију хибридне наставе. Ауторке семинара су Биљана Ускоковић Брковић, дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак и Љиљана Иванковић, професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак.