У петак, 24. маја 2024. у ЦСУ Чачак одржан је семинар „УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА (1. ДЕО) – ПОЗНАВАЊЕ И ПРИМЕНА ПРАВОПИСНЕ НОРМЕ” (решењем министра налази на листи обука од јавног интереса, под бројем 5391). Ауторке обуке су Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, а стручни консултанти су проф. др Виктор Савић (Институт за српски језик САНУ) и проф. др Исидора Бјелаковић (Матица српска).