У ЦСУ Чачак 1. јуна 2024. одржан је семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“. Реализатори семинара су Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница и Марија Вуловић, школски психолог. Присутвовало је 22 наставника.