Радионица под називом „Математичка мисија: од штедње до куповине“, коју су осмислиле и водиле Мирјана Глишић, проф. разредне наставе и Јелена Кенић, проф. математике, окупила је ученике првог, петог и седмог разреда и њихове родитеље. Радионица је реализована у уторак, 28. маја 2024. године у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање Чачак.
Циљ ове радионице био је да кроз забавне и едукативне активности помогне ученицима да боље разумеју важне математичке концепте и њихову примену у свакодневном животу.
Кроз вршњачку едукацију, ученици су развијали компетенције за рад са подацима и информацијама, компетенције за учење, предузетништво. Радећи у мешовитим тимовима, које нису сами бирали, учили су се тимском раду, комуникацији и сарадњи. Задаци су осмишљени тако да помогну разумевање породичних финансија и конверзије валуте, вежбање израчунавања процента на основу почетне и крајње цене, вежбање заокруживања бројева, разумевање услова за куповину итд.

Уводни део радионице
Радионица је започела формирањем парова међу ученицима истог разреда, од којих су се затим извлачењем картица различитих боја формирали тимови ученика разлиитих разреда. Наставнице су се представиле и објасниле циљеве и начин рада на радионици.
Ученици седмог разреда су преузели улогу менторâ и упознали млађе ученике са појмом процента, објашњавајући шта значи 1%, 10%, 50% и 100% – ученицима петог разреда преко разломака, а ученицима првог разреда преко стотих делова целог. Такође су им представили појам директне пропорционалности. Ученици петог разреда су подсетили седмаке на правила заокругљивања бројева, чиме је започела вршњачка едукација.

Главни део радионице
Након уводног дела, ученици су били подељени у шест тимова различитих боја, састављених од ученика сва три разреда. Тимовима су се придружили и родитељи, што је додатно ојачало тимски дух. Сваки тим је добио потребан материјал за рад, укључујући прибор за писање, калкулаторе за старије ученике, флајере са коригованим подацима и папире за рачунање. Ученици првог разреда су добили квадратне мреже подељене на сто једнаких делова.
Наставнице су водиле квиз, постављајући питања и приказујући задатке на презентацији. Сваки тим је решавао задатке, а први тачан одговор је био награђен приказивањем тачног одговора на презентацији, чиме су остали тимови могли да користе добијене податке за даље решавање задатака. Победнички тим је био онај који је највише пута први дао тачан одговор, што је подстакло такмичарски дух и мотивисало ученике.
Завршни део радионице
На крају радионице сумирани су резултати и проглашен је победнички тим. Организована је кратка дискусија у којој су ученици и родитељи изнели своје утиске о радионици. Ученици и родитељи попунили су евалуационе листиће.
Циљеви радионице
Остварени циљеви радионице укључују:
● Вршњачку едукацију: Ученици су међусобно преносили знање, што је допринело бољем разумевању и сарадњи.
● Развијање компетенција за рад са подацима и информацијама: Ученици су вежбали израчунавање процената и заокругљивање бројева.
● Развијање предузетничких и комуникацијских вештина: Ученици су кроз задатке симулирали реалне финансијске ситуације.
● Укључивање родитеља у наставни процес: Присуство родитеља је допринело бољој комуникацији и подршци ученицима.
● Разумевање породичних финансија и конверзије валуте: Ученици су кроз практичне задатке боље разумели финансијске концепте.
Општи утисак
Радионица „Математичка мисија: од штедње до куповине“ је била веома успешна. Ученици су показали велико интересовање и активно учествовали у свим активностима. Вршњачка едукација и укључивање родитеља су се показали као ефикасан метод за подстицање учења и сарадње. Евалуација је показала да су ученици и родитељи задовољни радионицом и да имају неколико предлога за будуће активности.

Ауторке и реализаторке:
Мирјана Глишић
Јелена Кенић