A 3

Издавачка делатност

А 3 Приручник за одељенског старешину Стратешко планирање развоја школа Школа и породица као партнери Развојна Психологија
Географски приказ Млади и традиционална култура Процена младих града Чачка о безбедности у граду - истраживање Далекооки Број

Регионални центар се у претходном периоду бавио издавачком делатношћу и објавио: 

Приручник „ШКОЛА И ПОРОДИЦА КАО ПАРТНЕРИ“

Приручник је намењен учитељима, наставницима, стручним сарадницима, директорима и секретарима у основној школи. Такође, могу га користити и родитељи.

Обрађене су три тематске целине: рад са родитељима и ученицима; правила, правилници и процедуре; стицање звања у просвети.

Приручник, између осталог, садржи примере добре праксе у виду формулара, процедура, тестова, упитника, едукативног материјала за запослене у школи и родитеље…

Детаљно је обрађена и новина у школству која се односи на израду индивидуалног образовног плана за ученике (ИОП).

Такође, приказан је, корак по корак, поступак за стицање звања у просвети и то на примеру документације једног наставника и једног психолога. Ово поглавље односи се и на запослене у средњој школи.

Приручник је штампан у тиражу од 500 примерака и може се набавити у Регионалном центру по цени од 350 динара.

Приручник „СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ШКОЛА“

Приручник је конципиран, као подршка школама и поред осврта на процес увођења развојног планирања у школе, концепцијски добро повезује кључне новине у образовном систему (самовредновање, Посебни протокол о заштити деце од насиља…), са стратешким развојним планирањем у школама, уз хронолошко утемељење у законодавном оквиру – Закон о основама образовања и васпитања (2003, 2009. г)…

Приручник је изашао из штампе у тиражу од 300 примерака. Цена приручника је 400 динара.

Дистрибуција часописа и приручника врши се у Регионалном центру, а исте можете наручити и путем телефона или е-маил-ом.

Часопис за педагошку теорију и праксу  – „АЗ“

Часопис „АЗ“ је објављен  у мају месецу у тиражу од 500 примерака и његова цена је 350 динара. Наредни број биће публикован у децембру текуће године.

Приручник за одељенског старешину

Приручник за одељенског старешину је изашао из штампе крајем августа, у тиражу од 500 примерака. Цена приручника је 250 динара.

Дистрибуција часописа и приручника врши се у Регионалном центру, а исте можете наручити и путем телефона или е-маил-ом.

Књига „МЛАДИ И ТРАДИЦИОНАЛНА КУЛТУРА“

Књига „Млади и традиционална култура“ је намењена свима који се непосредно или посредно баве образовањем и васпитањем, као и особама чија су интересовања усмерена ка етнологији и антропологији.

Извод из рецензије:
„Књига „Млади и традиционална култура“, представља велики допринос у упознавању младих са културним и традиционалним вредностима нашег краја. Доминира веома опсежна социолошка представа етнолошке науке са антрополошким приступом верској настави и грађанском васпитању.
На веома свеобухватан начин и са истанчаном професионалном одговорношћу ауторка пише о степену познавања и упражњавања народних обичаја доводећи исказе својих испитаника у директну везу са верском и наставом грађанског вапитања…“ (Снежана Шапоњић Ашанин, 2013.)
Књигу можете набавити у библиотеци Регионалног центра Чачак.

Процена младих града Чачка о безбедности у граду – истраживање

Основи предмет истраживања Процена младих града Чачка о безбедности у граду, је испитивање безбедносне ситуације, постојећих облика насиља и зависности ученика у Чачку, са освртом на провођење слободног време ученика, активизам и информисаност, а при томе обухватајући категорије предвиђене у Локалном акционом плану за младе.
Истраживање је обављено марта 2014. године, у 16 ОШ и 6 СШ у граду Чачку, и обухваћен је узорак од 10,3% популације циљне групе која је анкетирана (ученици седмог и осмог разреда и ученици од првог до четвртог разреда средњих школа).
На предлог Савета ја јавни ред и мир града Чачка 2013. године, Рада Каранац, МСц. социологије, запослена у Школској управи у Чачку и Катарина Дуњић Мандић, школски психолог, запослена у Гимназију у Чачку су реализовале истраживање.

Документ можете преузети овде….

МОНОГРАФИЈА ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

Пре неколико дана из штампе је изашла једна драгоцена књига: ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА. Аутори су др Светислав Љ. Марковић и др Илија В. Поповић, а издавач је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању из Чачка … опширније