Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Центри за стручно усавршавање успостављени су кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Профессионал Девелопмент Пројецт – ПДП) , захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. јула 2003. између влада Швајцарске – Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и Републике Србије – Министарства просвете.
 

 

Шта је Центар за стручно усавршавање – Чачак?

Центар за стручно усавршавање Чачак је институција државне службе основана од стране општине Чачак, у складу са документом Стратегије Министарства просвете Републике Србије.
   

Зашто Центар за стручно усавршавање?

Сврха успостављања Центра за стручно усавршавање је:

 • Да установама пружи могућност да професионални развој прилагоде потребама у свом региону;
 • Да професионални развој прати у складу са потребама региона и стратегијом развоја образовања на националном нивоу;
 • Да организацијом семинара у месту рада или у непосредној близини, омогући значајно смањење трошкова стручног усавршавања.

Центар за стручно усавршавање је:

 • Место организовања различитих врста обука;
 • Ресурсни центар (библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким, педагошко-психолошким, видео и аудио материјалима итд);
 • Информациони системи (штампани или он-лине информатори који садрже понуду програма стручног усавршавања);
 • Место где се вреднује и прати квалитет стручног усавршавања;
 • Место окупљања и размене професионалних искустава запослених у образовању.

Чиме се бави Центар за стручно усавршавање?

У Центру за стручно усавршавање се стратегија стручног усавршавања у региону примењује и спроводи у складу са стратегијом коју је развио Центар за професионални развој у Београду, а у сарадњи са другим битним чиниоцима у образовању. Центар за стручно усавршавање у сарадњи са Школском управом у Чачку припрема годишњи  програм рада и спроводи програме од јавног и посебног интереса.

Активности Центра за стручно усавршавање:

 • Снимање и анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању;
 • Планирање обуке и других видова стручног усавршавања;
 • Помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања;
 • Праћење примене различитих облика стручног усавршавања;
 • Сарадња са Заводом/Центром за професионални развој;
 • Сарадња са локалном заједницом;
 • Сарадња са Министарством просвете/Школском управом;
 • Сарадња са образовноваспитним установама;
 • Формирање и одржавање базе података;
 • Анализа понуде програма стручног усавршавања;
 • Организовање семинара и других облика стручног усавршавања.

 

Центар за промоцију науке - Признање Научном Клубу Чачак

{gallery}foto_galerija/foto_naslovna{/gallery}