НАСТАВНИКА И ОДНОС ПРЕМА ИНОВАЦИЈАМА

Пројекат Регионалног центра за професионални развој у Чачку

Циљ пројекта – анализа стања у школама; – развој акционо-истраживачког приступа организованом институционалном професионалном развоју наставника; – повезивање наставника, сарадница и РЦЧ, промовисање активности и потенцијала РЦЧ у усмеравању и подстицању иновирања наставног процеса и професионалног развоја наставника.
Преузми цео документ