Пројекат: Српски свет- нови лидер

У просторијама Центра за стручно усавршавање Чачак 7.8.2023. године одржано је предавање професора др. Дарка Танасковић на тему светосавља. Предавање је организовано у оквиру Пројекта „Српски свет- нови лидер“ -Светосавске свечаности.

Пројекaт Потрага за истином о симболима

Радећи на пројекту „Научни феномен круга кроз народну традицију нашег краја“ са узрастом основаца виших разреда и средњошколцима,уочили смо потребу младих за објашњењем одређених симбола који се појављују у савременом добу, а имају корене у далекој прошлости. Због историјских догађаја неки симболи су добили негативно значење које нису имали у почетку. Зато су неки симболи, који чак имају широку употребу, омражени, а користе се са недовољним знањем о њиховом правом значењу. Осећамо потребу да младима пренесемо изгубљено значење симбола ради њиховог бољег разумевања и правилније употребе у савременом друштву (у моди, као део медијске писмености, култури изражавања…). Млади често са неким симболом показују свој став о нечему, што може изазвати веома негативне последице ако се не зна право значење или измењено значење тог симбола. Потрагом за својим идентитетом, данашње генерације се не баве довољно, а кроз савремени стил живота породице традиција нестаје.Кроз предавања и радионичарски рад са етнологом-антропологом учесници пројекта ће се упознати са значењем симбола геометријске орнаментике у традицији и њиховим применама кроз историју. Са дебатама, техникама и методама истраживачког рада музејског радника (истраживање и селекција дигиталних извора, интервјуисање стручњака чије је подручје рада историја, социологија и култура) упознаће се млади на конкретној студији случаја.

Опширније

Годишњи програм НК ЦСУ Чачак за 2022/23

Научни клуб Чачак

Назив Годишњег програма: Пут науке кроз време

Научни клуб ЦСУ Чачак је прихватио предлог ЦПН-а да се реализује годишњи програм за 2022/2023 годину. Позввали смо сараднике, наставнике, истраживаче да се укључе и предложе активности за реализацију у научном клубу ЦСУ Чачак. Стручни тим је одабрао четири пројекта. Теме су разноврсне, повезују прошлост, садашњост и будућност. Пројекти садрже различите научне садржаје који проширују знања, видике, истраживања, открића као и дружења.

 Предложени Годишњи програм обухвата теме чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: биологија, заштита животне средине, екологија, хемија, хидрологија, српски језик, енглески језик општа култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање и роботика.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак; популаризација науке код ученика и наставника; развијање креативности код ученика; проширивање знања и интересовања ученика из различитих области; упознавање мудрости из прошлости; развијање свести о очувању и значају језика; развијање вештачке интелигенције за децу; популаризација роботике; развијање свести о значају воде у свим сферама живота; Препознавање  начина загађивања воде; развијање свести о значају очувања вода; подстицање критичког мишљења, лабораторијског и истраживачког рада; развој кључних компетенција (за учење, сарадњу, комуникацију, решавање проблема, правилан однос према здрављу);Формирање и неговање научног погледа на свет; оспособљавање за правилну комуникацију на Српском и Енглеском језику.развијање кључних компетенција ( учење, сарадња, комуникација, решавање проблема),подстицање на дискусију и активно учествовање у групном раду.

Циљна група: ученици основних и средњих школа

Преузми…

Годишњи програм НК ЦСУ Чачак за 2021/22

Назив годишњег програма: Научна авантура кроз прошлост и будућност

 Опис програма: Истраживање и разотривање прошлости је увек авантура у непознато, где користећи различите научне дисциплине приближавамо младима нова сазнања. На веома интересантан начин, кроз предавања, научне шетње, презентације будимо радозналост и развијање еластичног мишљења која ће им помоћи у отривању непознатог.

Настојали смо да теме буду разноврсне, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје ,  поштујући оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: историја, генетика, геномика, математика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованих грађана;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области генетике, геномике, географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих;,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и неговање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, генетике и геномике, научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама.

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Укупан број учесника: Учествује око 100 ученика из основних и средњих школа.

Преузми…

Годишњи програм Научног клуба ЦСУ Чачак

Научни клуб ЦСУ Чачак је прихватио предлог ЦПН-а да се  реализује годишњи програм. Позвали смо  сараднике, наставнике, професоре и истраживаче да се укључе и предложе активности за реализацију у НК ЦСУ Чачак. Настојали смо да теме буду разноврсне, повезане, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје , временској динамици, коришћењу  ресурса које поседујемо у Научном клубу, ценећи оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: математика, информатика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно и музичка култура.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованог грађанства;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих; Формирање здравих стилова живота;; Подстицање интересовања  ученика за решавање математичких проблема ,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и негуовање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, технологије, инжењерства и математике. научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама, оспособљавање ученика за учење на даљину…

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Детаљније…

Пројекат: Научни феномен круга кроз народну традицију нашег краја

Циљ пројекта је да се кроз изучавање геометријске орнаментике, круга и розете, повежу етнологија и математика као научне дисциплине. Истраживачким поступцима и техникама биће објашњено значење ових појмова од праисторије до данас, кроз митологију и народну традицију. Ученицима ће бити приближен  појам круга и кроз упознавање са заборављеним занатима и предметима моравичког краја.

Преузмите садржај пројекта…

Пројекат „Eратостенов експеримент“

Пројекат „Eратостенов експеримент“  финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима основне школе.

Пројекат „Сунчев сат на мојој руци“

Пројекат „Сунчев сат на мојој руци“ који финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима основне школе до завршног разреда средње школе.