Научни клуб ЦСУ Чачак је прихватио предлог ЦПН-а да се  реализује годишњи програм. Позвали смо  сараднике, наставнике, професоре и истраживаче да се укључе и предложе активности за реализацију у НК ЦСУ Чачак. Настојали смо да теме буду разноврсне, повезане, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје , временској динамици, коришћењу  ресурса које поседујемо у Научном клубу, ценећи оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: математика, информатика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно и музичка култура.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованог грађанства;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих; Формирање здравих стилова живота;; Подстицање интересовања  ученика за решавање математичких проблема ,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и негуовање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, технологије, инжењерства и математике. научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама, оспособљавање ученика за учење на даљину…

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Детаљније…