Научни клуб Чачак

Назив Годишњег програма: Пут науке кроз време

Научни клуб ЦСУ Чачак је прихватио предлог ЦПН-а да се реализује годишњи програм за 2022/2023 годину. Позввали смо сараднике, наставнике, истраживаче да се укључе и предложе активности за реализацију у научном клубу ЦСУ Чачак. Стручни тим је одабрао четири пројекта. Теме су разноврсне, повезују прошлост, садашњост и будућност. Пројекти садрже различите научне садржаје који проширују знања, видике, истраживања, открића као и дружења.

 Предложени Годишњи програм обухвата теме чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: биологија, заштита животне средине, екологија, хемија, хидрологија, српски језик, енглески језик општа култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање и роботика.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак; популаризација науке код ученика и наставника; развијање креативности код ученика; проширивање знања и интересовања ученика из различитих области; упознавање мудрости из прошлости; развијање свести о очувању и значају језика; развијање вештачке интелигенције за децу; популаризација роботике; развијање свести о значају воде у свим сферама живота; Препознавање  начина загађивања воде; развијање свести о значају очувања вода; подстицање критичког мишљења, лабораторијског и истраживачког рада; развој кључних компетенција (за учење, сарадњу, комуникацију, решавање проблема, правилан однос према здрављу);Формирање и неговање научног погледа на свет; оспособљавање за правилну комуникацију на Српском и Енглеском језику.развијање кључних компетенција ( учење, сарадња, комуникација, решавање проблема),подстицање на дискусију и активно учествовање у групном раду.

Циљна група: ученици основних и средњих школа

Преузми…