Назив годишњег програма: Научна авантура кроз прошлост и будућност

 Опис програма: Истраживање и разотривање прошлости је увек авантура у непознато, где користећи различите научне дисциплине приближавамо младима нова сазнања. На веома интересантан начин, кроз предавања, научне шетње, презентације будимо радозналост и развијање еластичног мишљења која ће им помоћи у отривању непознатог.

Настојали смо да теме буду разноврсне, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје ,  поштујући оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: историја, генетика, геномика, математика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованих грађана;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области генетике, геномике, географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих;,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и неговање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, генетике и геномике, научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама.

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Укупан број учесника: Учествује око 100 ученика из основних и средњих школа.

Преузми…