Др Жељко М. Папић, Рада Каранац

Стално стручно усавршавање, води учитеље ка професионалном развоју и на тај начин у  данашњем друштву, „друштву знања“, учитељи преузимају нове и одговорне улоге.

Професионални развој учитеља, подразумева повећање учитељеве свесности о томе шта, како и на који начин може да унапреди у васпитно образовном процесу.

У раду говориму о систему стручног усавршавање уз рад, ИНСЕНТ-у система образовања (Ин-сервис Едуцатион фор Теацхерс), који претставља иновирање стечених знања, усавршавање вештина, унапређење праксе и континуиран професионални развој учитеља. Бавимо се анализом понуђених облика стручног усавршавања и дајемо преглед потреба учитеља за перманентним развојем.

Преузми цео документ