У УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА САВРЕМЕНОГ МЕНАЏМЕНТА ШКОЛА

Марко Селаковић,  директор, Агенција СтратЦом
Др Жељко М. Папић,  доцент, Технички факултет у Чачку

Резиме: Континуирано унапређење образовног система и његово усаглашавање са савременим тенденцијама у настави неизоставно налаже и унапређења у систему менаџмента школа, које су основни носиоци образовне функције. Циљ рада је сагледавање нивоа и начина примене информационих технологија у управљању школама, са посебним освртом на њихову примену у осигурању квалитета управљања процесима који се одвијају у школи. Анализиран је узорак од 40 средњих стручних школа са подручја Републике Србије, кроз анкетирање директора и сумирање примера примене информационих технологија. Препознато је да степен примене информационих технологија у управљању школама веома варира, од потпуног некоришћења до свакодневне примене на велики број процеса. Такође, идентификоване су могућности за даље институционално унапређење осигурања квалитета у менаџменту школа кроз употребу савремених информационих технологија. Уочена је корелација између степена развијености школа и њихове адаптабилности у погледу прилагођавања образовне понуде потребама тржишта са нивоом примене информационих технологија у управљању школама. У склопу закључака рада, сагледане су и потребе директора школа за даљим стручним оспособљавањем за примену информационих технологија у управљању образовним институцијама и иновирању образовне понуде.
Преузми цео документ