Termin održavanja: 1. septembar 2018.

Mesto:OŠ „Desanka Maksimović“ Gornji Milanovac

Vreme: 09:00 časova

Grupa je formirana za OŠ „Desanka Maksimović“ Gornji Milanovac