Termin održavanja:  25. februar  2019.

Mesto: Centar za stručno usavršavanje Čačak

Vreme: 12:00 časova

Predavač: Кatarina Jonev,osnivač i direktor projekta ‘’Cyber Atis’’ specijalizovanog za edukaciju i predavanja

na temu zaštite dece na Internetu

Ciljna grupa: direktori, učitelji, nastavnici, stručni saradnici

Pogledaj program….