Каталошки број – 510
Назив програма – Дигитално оцењивање
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Владан Поледица, , Школа
Реализатори – Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Владан Поледица, , Школа
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2, К23
Приоритетна област – Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи
Општи циљеви – Оснаживање дигиталних компетенција наставника у домену формативног оцењивања и рефлексивне праксе, на MOODLE, MICROSOFT и GOOGLE платформама за учење.
Специфични циљеви – Употреба е-алата на различитим платформама за учење; Креирање инструмената за формативно оцењивање; Креирање инструмената за ученичку самопроцену и вршњачку процену; Креирање и обрада упитника за наставу и учење и самовредновање; Израда е-портфолија ученика.
Очекивани исходи – Употреба е-алата на различитим платформама за учење; Креирање инструмената за формативно оцењивање; Креирање инструмената за ученичку самопроцену и вршњачку процену; Креирање и обрада упитника за наставу и учење и самовредновање; Израда е-портфолија ученика.
Теме – Коришћење е платформи за праћење, напредовање и оцењивање ученика, вредновање у дигиталном окружењу, израда сопственог теста на платформи, израда е-портфолија ученика и/или наставника, дигитална обрада података
Број учесника – 29
Трајање – један дан
Бодова – 8