Spisak akreditovanih programa stalnog stručnog usavršavanja

nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/19, 2019/20 i 2020/21 godinu koje je podržao Regionalni centar za profesionalni razvoj Čačak

Kat.
broj

K/P

Naziv
seminara

Oblast iz kataloga

Trajanje/ bodovi

Autori / Realizatori

Kontakt telefon

E-mail

2

K1/P3

Školski bibliotekar u savremenom obrazovnom okruženju

bibliotekarstvo

1 dan/ 8 bodova

Profesor razredne nastave Biljana Lukić , OŠ “Milica Pavlović“ Čačak

Diplomirani pravnik Dubravka Ilić , Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ Čačak

Profesor tehnike i informatike Aleksandar Vukajlović , Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

821

K3/ P3

Obrazujmo i vaspitajmo decu/učenike da čuvaju životnu sredinu

prirodne nauke

1 dan/ 8 bodova

Doktor nauka zaštite životne sredine Ljiljana Đurović , OŠ „Momčilo Nastasijević“, Gornji Milanovac

Diplomirani profesor razredne nastave Danijela Marković , Regionalni centar Niš

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

576

K2/P3

Studija slučaja u inovativnom nastavnom procesu

opšta pitanja nastave

2 dana/16 bodova

Doktor ekonomskih nauka Dragana Novaković , Fakultet za kulturu i medije

Dipl. ekon.,Spec.struk.med.sest. Emina Nikočević , Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Zemun

Master profesor predmetne nastave Nevena Živković , Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Zemun

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

234

K1/P4

Prva pomoć – značaj i osnovne tehnike pružanja prve pomoći u vaspitno-obrazovnom kontekstu

zdravstveno vaspitanje

1 dan/ 8 bodova

Mast. prof. pred. nast. med.nauke Nevena Živković , Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Zemun

Dipl. ekon., Spec. struk. med. sest. Emina Nikočević , Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Zemun

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

524

K2/P3

Otkrivanje regiona kroz ambijentlnu nastavu

opšta pitanja nastave

1 dan/ 8 bodova

Diplomirani filolog, master Marijana Negovanović Obradović , OŠ“Sava Kerković“ Ljig

Diplomirani psiholog Maja Aleksić Čučak , Osnovna škola „Sava Kerković“ Ljig

Profesor geografije, diplomirani geograf Dragan Đorđević , OŠ „Sava Kerković“ Ljig

Diplomirani psiholog Dragana Zolotić , OŠ „Sava Kerković“ Ljig

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

445

K2/P1

IKT kao podrška samoregulisanom učenju

opšta pitanja nastave

1 dan/ 8 bodova

Diplomiran fizičar-infor, Master fizičar Jelena Radovanović , OŠ „Slobodan Sekulić“ Užice

diplomirani fizičar Vladan Mladenović , Gimnazija Aleksinac, OŠ Ivan Vušović Ražanj

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

853

K3/P4

KNjIŽEVNI TEKST – ALAT U PREVENCIJI NASILjA

srpski jezik i književnost

1 dan/ 8 bodova

Profesor razredne nastave Katarina Simović , OŠ „Svetozar Marković“ Kraljevo

Profesor razredne nastave Ana Milošević , OŠ „Jovo Kursula“ Kraljevo

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

112

K4/P4

Kako do uspešne saradnje sa roditeljima

vaspitni rad

1 dan/ 8 bodova

diplomirani školski pedagog Gordana Popović Božanić , Ekonomska škola, Čačak

Diplomirani školski psiholog-pedagog Marija Vulović , OŠ „Vuk Karadžić“ Čačak

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

754

K3/P2

Izrada didaktičkih sredstava i igračaka za podsticanje senzomotornog razvoja dece predškolskog uzrasta” – Primeri dobre prakse „Senzomotorni zid”

predškolsko vaspitanje i obrazovanje

1 dan/ 8 bodova

strukovni vaspitač Nevena Milanović Carević , PU „Sunce“

master vaspitač, doktorant FPNJ Sandra Ostojić , PU „Sunce“

medicinska sestra vaspitač Svetlana Rašić , PU „Sunce“

medicinska sestra vaspitač Snežana Ostojić , PU „Sunce“

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

270

K1/P3

Obuka za nastavu Građanskog vaspitanja

izborni i fakultativni predmeti

1 dan/ 8 bodova

Diplomirana socijalna radnica Zorica Dimitrijević , Osnovna škola“ Stari grad“ Užice

Diplomirani školski psiholog-pedagog Marija Vulović , OŠ „Vuk Karadžić“ Čačak

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

888

K2/P3

Projektni zadaci u nastavi stranih jezika

strani jezik

1 dan/ 8 bodova

Diplomirani profesor engleskog jezika i Katarina Ristanović Acović , Gimnazija Takovski ustanak, Gornji Milanovac

dipl. prof. engleskog jezika i književnos Ljiljana Poša , Fizički fakultet u Beogradu

diplomirani filolog engleskog jezika i k Valentina Gavranović , Medicinska škola Nadežda Petrović, Zemun

Profesor engleskog jezika i književnosti- Željko Andrijanić , Umetnička škola u Kraljevu – Kraljevo

dipl. prof. engleskog jezika i književnos Nada Ćiraković , Gimnazija Lazarevac

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

71

K3/P4

Program podrške odeljenjskom starešini

vaspitni rad

2 dana/16 bodova

Školski psiholog – pedagog Tatjana Jaćimović , Tehnička škola, Čačak

Školski psiholog – pedagog Katarina Dunjić Mandić , Gimnazija, Čačak

Školski pedagog Gordana Popović Božanić , Ekonomska škola, Čačak

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

403

K1/P3

Celodnevna nastava u školi i realizacija ekoloških aktivnosti

opšta pitanja nastave

1 dan/ 8 bodova

Doktor didaktičko-metodičkih nauka Ljiljana Đurović , OŠ „Momčilo Nastasijević“, Gornji Milanovac

profesor razredne nastave Jelena Nedeljković , OŠ „Momčilo Nastasijević“,a Gornji Milanovac

profesor razredne nastave Dragana Nikitović , OŠ „Momčilo Nastasijević“ Gornji Milanovac

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

315

K2/P1

INFORMATIČKA AKTUALIZACIJA

informatika

1 dan/ 8 bodova

Master književnosti Bojan Pamučar , Gimnazija Čačak

ing. elektrotehnike i rašunarstva, spec. Ljiljana Vojinović , Regionalni centar Čačak

Profesor tehnike i informatike Jasmina Vuković , Gimnazija Čačak

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

677

K2/P3

Moja Srbija – Upoznavanje dece sa prirodno-geografskim i društvenim odlikama Srbije

predškolsko vaspitanje i obrazovanje

2 dana/16 bodova

Vaspitač u predškolskim ustanovama Sanja Mirković , PU „Radost“

Diplomirani geograf Katarina Čutović , OŠ „Tanasko Rajić“ Čačak

Vaspitač u predškolskim ustanovama Marina Ilić , Agencija za edukaciju NTC, Diplomirani psiholog Slađana Vasiljević , PU „Radost“

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

180

K2/P2

KAKO POBOLjŠATI RUKOPIS

deca/učenici kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

1 dan/ 8 bodova

Diplomirani defektolog oligofrenolog Marijana Minić , ŠOSO „Ivo Lola Ribar“

Profesor razredne nastave Dana Đoković , OŠ“Milun Ivanović“

Dipl. defektolog rehabilitator somatoped Maja Matović , ŠOSO „Ivo Lola Ribar“

Dipl. defektolog-logoped, oligofrenolog Aleksandra Vasiljević , ŠOSO „Ivo Lola Ribar“

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

564

K2/P3

Program podrške nastavnicima i stručnim saradnicima za rad u osnovnoj i srednjoj školi

opšta pitanja nastave

2 dana/16 bodova

Školski psiholog – pedagog Tatjana Jaćimović , Tehnička škola, Čačak

Školski psiholog – pedagog Katarina Dunjić Mandić , Gimnazija, Čačak

032/320100

064/6424132

cacakrc@gmail.com

Savet roditelja Grada Čačka

U sredu, 14.marta 2018. god., u prostorijama Centra, održana je prezentacija za roditelje o bezbednosti dece na internetu.

Organizator je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Nakon održane prezentacije, roditelji su aktivno učestvovali u diskusiji na ovu temu.

Ukoliko želite da zakažete prezentaciju u vašoj školi ili ustanovi, više inaformacija možete dobiti na linku http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/rs-lat/

Prezentacije su besplatne i organizuju se odvojeno za decu i roditelje.

Spisak roditelja možete preuzeti ovde.

Prezentaciju za roditelje možete preuzeti ovde.

Prezentaciju za decu možete preuzeti ovde.

Izveštaj sa prve sednice Opštinskog saveta roditelja

Izveštaj sa druge sednice Opštinskog saveta roditelja

{gallery}savet-roditelja{/gallery}

Opštinski savet roditelja

Član 121.

Opštinski savet roditelja čine predstavnici saveta roditelja, svih ustanova sa područja opštine, odnosno gradske opštine (u daljem tekstu: opština). Predstavnici saveta roditelja biraju se svake školske godine.

Opštinski savet roditelja:

1) daje mišljenje, inicira akcije i predlaže mere za ostvarivanje prava deteta, unapređivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece, odnosno učenika u opštini;

2) učestvuje u utvrđivanju opštinskih planova i programa koji su od značaja za ostvarivanje obrazovanja, vaspitanja i bezbednosti dece;

3) prati i razmatra mogućnosti za unapređivanje jednakog pristupa, dostupnosti i mogućnosti obrazovanja i vaspitanja za decu, odnosno učenike; sprečavanja socijalne isključenosti dece odnosno učenika iz ugroženih i osetljivih grupa na teritoriji opštine;

4) pruža podršku savetu roditelja svih ustanova na teritoriji opštine u vezi sa pitanjima iz njihove nadležnosti;

5) zastupa interese dece i učenika opštine u situacijama koje su od značaja za unapređivanje njihovog obrazovanja, vaspitanja, bezbednosti i dobrobiti na teritoriji opštine;

6) sarađuje sa organizacijama koje deluju u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zaštite zdravlja, socijalne zaštite, kulture, zaštite i unapređenja prava deteta i ljudskih prava;

7) obavlja i druge poslove u vezi sa obrazovanjem i vaspitanjem na teritoriji opštine.

Bliže uslove u vezi načina rada opštinskog saveta roditelja zajednički propisuju ministar i ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

Samovrednovanje u funkciji razvoja škola/ustanova održan u Regionalnom centru

{gallery}aktelno/sv1_18{/gallery}U Regionalnom centru Čačak, 1. i 2. februara 2018. godine održan je seminar „Samovrednovanje u funkciji razvoja škola/ustanova“ za dve grupe od po 30 nastavnika.Seminar podržava Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Beograd, u Katalogu se nalazi pod rednim brojem 448, kompetencija: K2, prioriteti: 2. Traje dva dana i nosi 16 bodova. {gallery}aktelno/sv2_18{/gallery}

bb

Поетско вече Благоја Баковића

bbУ оквиру обележавања Дечје недеље, 2. октобра 2017. године одржано је поетско вече у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању за наставнике. Песник Благоје Баковић, уз музичку пратњу песника и музичара Бориса Капетановића је говорио своје стихове за децу ученицима ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима и ОШ „Божо Томић“ у Пријевору као и свим присутним наставницима.

Иновативно јачање компетенција наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика

Термин одржавања: 6.  јун  2015.

Аутор(и): Оливера Смиешко, магистар наука о менаџменту, асистент на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду; Горица Клисура, стручни сарадник – психолошкиња у основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду ; Наташа Духанај, стручни сарадник – педагог у основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду; Весна Шормаз Јовановић, професор историје у основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду; Слађана Живковић, професор енглеског језикау основној школи „Веселин Маслешаˮ у Београду

Време: 10.00 часова

Детаљније…