Рада Каранац, саветник за развојно планирање, Школска управа у Чачку, Чачак
Др Жељко М. Папић, директор, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Чачак

Резиме: Седам година након започињања стратешког планирања у школама у Републици Србији, путем школског развојног планирања, на узорку од 30 школа извршена је анализа резултата процеса и приказан је начин интегрисања акционих планова који настају као продукт самовредновања рада школа. Радом је приказан начин функционисања тимова и актива који успешно повезују све актере школског живота око заједничке визије и на тај начин организује ИНСЕТ систем образовања у школи. Анализирани су начини информисања интересних група и вођење евиденције о раду. Предложене су процедуре рада и заједничке сарадње стручних актива за развојно планирање, тимова за самовредновање и тимова за заштиту ученика од насиља.

Преузми цео документ