Rada Karanac, savetnik za razvojno planiranje, Školska uprava u Čačku, Čačak
Dr Željko M. Papić, direktor, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, Čačak

Prilozi:

Profesionalni  razvoj nastavnika u funkciji unapređivanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa

Timski rad i obrada podataka  u školama u procesu samovrednovanja

 Promocija i marketing obrazovno-vaspitnih ustanova

Mekdonaldizacija u Inset –u

Menadžment tim i upravljanje Inset-om u školama