У среду, 14.марта 2018. год., у просторијама Центра, одржана је презентација за родитеље о безбедности деце на интернету.
Организатор је Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Након одржане презентације, родитељи су активно учествовали у дискусији на ову тему.
Уколико желите да закажете презентацију у вашој школи или установи, више инаформација можете добити на линку http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/rs-cir/
Презентације су бесплатне и организују се одвојено за децу и родитеље.
Списак родитеља можете преузети овде.
Презентацију за родитеље можете преузети овде.
Презентацију за децу можете преузети овде.
Извештај са прве седнице Општинског савета родитеља
Извештај са друге седнице Општинског савета родитеља


Општински савет родитеља

Члан 121.

Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Општински савет родитеља:

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

Ближе услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују министар и министар надлежан за послове локалне самоуправе.