Рада Каранац, саветник за развојно планирање, Школска управа у Чачку, Чачак
Др Жељко М. Папић, директор, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак, Чачак

Прилози:

Професионални  развој наставника у функцији унапређивања квалитета образовно-васпитног процеса

Тимски рад и обрада података  у школама у процесу самовредновања

 Промоција и маркетинг образовно-васпитних установа

Мекдоналдизација у Инсет –у

Менаџмент тим и управљање Инсет-ом у школама